Suomen turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) rekisteröimä punkki- ja hyönteiskarkote. Välttämätön kaikille niille, joiden tulee saada karkotevaikutus nopeasti ja helposti käyttöön. KARKOTESTARTTI kiinnitetään Symppis KARKOTEPANTAAN. FTALAATTI & PVC VAPAA.

Yksi ja sama tuote kaiken kokoisille ja rotuisille koirille.

Hinta
8,90 €

SYMPPIS karkotestartti

SYMPPIS karkotestartti

SYMPPIS karkotestartti 
TUKES-2015-BTA-029 

Varoitus, Varning

FIN – Pantaan kiinnitettävä punkki- ja hyönteiskarkotestartti koirille. Tehoaine: geranioli 37 g/kg.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Sisältää geraniolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö ja pakkaus kotitalousjätteenä.
Käyttöohje:
Luonnolliseen raaka-aineeseen perustuva. Ei alle 3 kk pennuille. Tehokas käyttöaika 2 vko. Voi käyttää uidessa. HUOM. Varoitusmerkinnät koskevat ihmisiä.

SWE – Symppis REPELLENT START. Fästing och insekt repellent START som fästes på halsbandet för hundar. Aktiv substans: geraniol 37 g/kg.
Kan ursaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller geraniol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshanskar. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till insamlingställe för hushållsavfall.
Bruksanvisning:
Baserad på naturliga råämnen. Inte för valpar under 3 mån. Effektiv användningstid 2 veckor. Hund kan simma med START på. OBS. Faroinformation gäller människor.

Netto: 1 kpl/st

Maahantuoja ja hyväksymisen haltija / Importör och registreringsinnehavare: SYMPPIS International Oy, PL 67 02771 Espoo, www.KARKOTE.FI, www.symppis.com

"Käytä punkkikarkotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä"

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…